Doe politieke hervormingstrein nu niet stilvallen

De huidige groei kan op verschillende manieren omgezet worden in meer welvaart, maar verder kijken moet. Naast een investeringspact is er ook een Flanders Technology voor de 21ste eeuw nodig. De huidige positieve dynamiek moet ondernemerschap terug het aanzien verlenen waar het recht op heeft.

Na bijna tien jaar crisis is de economie aan de beterhand. Dat was het belangrijkste opzet bij de start van de hervormingsregering Michel. Dat doel ligt nu binnen handbereik. De economie trekt terug aan richting de 2%. In heel de EU stijgt het economische tij, maar de Belgische boot stijgt niet even snel mee. De economische groei ligt in ons land lager dan het Europese gemiddelde. De Nederlandse economie (3,3%) groeide vorig jaar haast dubbel zo hard als de Belgische (1,8%).

De groeispurt lijkt tegen een plafond te botsen. Om onze bedrijven een extra duw in de rug te geven is er nog de verlaging van de vennootschapsbelasting en van de werkgeversbijdragen (vanaf 1 april). Maar om de groeispurt maximaal om te zetten in welvaartsgroei, moet onze productiviteit dringend naar omhoog. Daarvoor moet de Vlaamse regering bovenal drie bottlenecks in ons economisch weefsel aanpakken

Ten eerste is de vraag naar arbeidskrachten op recordhoogte, maar – op Tsjechië na – raken nergens in de EU vacatures zo moeilijk ingevuld als hier. Een nieuw ‘pact tegen krapte’ komt dan ook net op tijd. Naast een verstrengd activeringsbeleid zijn er in de nieuwe economie meer dan ooit investeringen in herscholing nodig. Voor levenslang leren bengelen we onderaan de Europese ladder. Slechts 7% van de 25-64 jarigen is er mee bezig. In Zweden is dat al 30%.

Ten tweede moet ons logistiek netwerk de economische groei kunnen ‘slikken’. Vorig jaar tekenden we evenwel een nieuw filerecord op. Er is nochtans beterschap op komst, mee dankzij de deblokkering van Oosterweel. Maar we kunnen niet wachten tot alle tunnels gegraven zijn. Vlaanderen moet daarom pionier worden in het benutten van de technologische vooruitgang in de automobielsector. Auto’s met een bepaald niveau van zelfrijdende technologie aan boord moeten een korting krijgen op de verkeersbelasting. Volgens recente studies volstaat het in verkeer brengen van slechts enkele procenten aan zelfrijdende auto’s al om het fileleed versneld te doen dalen. Minder ongevallen betekent immers minder files.

Ten derde leidt groei ook tot meer invoer en dus meer containertrafiek. Een maand geleden slaakten de grote rederijen een alarmkreet over het uitblijven van een definitieve beslissing over een nieuwe containerterminal. Het vertrek van de grote rederijen zou een economische nachtmerrie zijn die doet denken aan de ‘blokkade van de Schelde’ in 1585. Antwerpen moet een knooppunt blijven op de ‘zijderoutes’ van de toekomst. De Vlaamse regering moet daarom het dossier van het Saeftinghedok prioritair op de agenda plaatsen.

Dit zijn slechts drie concrete voorbeelden hoe de huidige groei beter kan omgezet worden in meer welvaart. Maar we moeten ook verder vooruit kijken. Naast een investeringspact is er ook nood aan een Flanders Technology voor de 21ste eeuw. In dat opzicht verwacht ik veel van de toespraak van de Vlaamse techondernemer Peter Hinssen binnenkort in het parlement. De huidige positieve dynamiek moet ook het ondernemerschap in Vlaanderen terug het maatschappelijk aanzien verlenen waar het recht op heeft.

Want het vertrouwen van onze ondernemers in de toekomst bleef de voorbije jaren in ons land eerder stabiel, terwijl het in de rest van Europa fors steeg. Het negatieve politieke klimaat in de Wetstraat is daar niet vreemd aan. De lokale verkiezingen mogen de Wetstraat dit jaar niet verlammen. Het komende anderhalf jaar moet nog ten volle benut worden om de groei in ons land terug boven het Europees gemiddelde te tillen.

Verschenen op de website van De Tijd.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer