De Wetstraat mag de Dorpstraat niet overschaduwen!

De laatste maanden is het politieke klimaat in Vlaanderen verder verziekt door onophoudelijk gepolariseer rond migratiedossiers of door populistische tweets. De Vlamingen zijn al die negativiteit intussen grondig beu. De indruk is aan het ontstaan dat de Wetstraat meer bezig is met het importeren van problemen uit Soedan of Catalonië dan met het aanpakken van de problemen waar de Vlamingen zelf mee kampen. Het lijkt wel alsof er in Vlaanderen geen andere problemen meer bestaan dan migratie en veiligheid. Nochtans is de vluchtelingencrisis in Europa stilaan onder controle en dalen de criminaliteitscijfers in heel het land, inclusief Brussel. Hoe erg sommige van deze problemen ook zijn, toch zijn andere uitdagingen minstens even belangrijk, denk maar aan het energiepact, de pensioenen of het begrotingstekort. Maar de aanpak van die laatste problemen wordt door sommigen in de Wetstraat zonder blikken of blozen uitgesteld tot na de volgende verkiezingen! Blijkbaar mag er in de Wetstraat enkel nog gesproken worden over migratie.

Als het politieke debat ook dit jaar enkel nog zal draaien rond populistische thema’s, dan kennen we de winnaars van de volgende verkiezingen nu al: zij die het luidst populistische slogans roepen. Als de negatieve spiraal waarin de Vlaamse politiek de voorbije maanden is beland onverminderd verder woekert, dan dreigt al dat populistisch geraas in de Wetstraat dit jaar ook nog de lokale verkiezingen in de Dorpstraat te overschaduwen. Dat moeten we ten allen prijze voorkomen!

1. Ten eerste moet het politieke debat verbreed worden naar andere thema’s dan enkel nog migratie. Want er zijn wel degelijk nog heel wat andere thema’s waar de Vlamingen van wakker liggen, zoals een deftig pensioen, kwaliteitsvolle zorg in het rusthuis, een goede school in de buurt, een volwaardige job, … evenals de onberekenbaarheid van Trump en de stabiliteit van de EU temidden allerhande ‘exit’-bewegingen.

2. Ten tweede moet ook de toon van het debat verlegd worden van defaitisme naar vertrouwen in de toekomst. De negativiteit in de Wetstraat staat in schril contrast met de positieve geluiden in de realiteit. De jobmarkt boomt. De criminaliteit daalt. Het terreurdreigingsniveau kan elk moment verlaagd worden van 3 naar 2. En de Europese economie groeit zelfs harder dan de Amerikaanse. In de bubbel van de Wetstraat heerst volledige verzuring terwijl daarbuiten zelfs terug sprake is van volledige tewerkstelling!

3. Ten derde moet het politieke debat geheroriënteerd worden van de Wetstraat naar de Dorpstraat. Heel wat uitdagingen kunnen immers enkel van onderuit – op lokaal vlak – worden aangepakt, daarbij denk ik in het bijzonder aan de opbouw van een hecht familiaal en sociaal leven. De lokale politiek speelt hierin een onvervangbare rol. De gemeenteraadsverkiezingen moeten gaan over de eigen gemeente. We mogen niet in de val trappen die sommige partijen willen spannen om van de lokale verkiezingen een nationale boksmatch te maken.

Over hoe we onze samenleving en democratie van onderuit kunnen heropbouwen op een constructieve wijze, gaat ook mijn nieuwjaarsessay: ‘Zijn we vergeten hoe we onze democratische waarden moeten verdedigen?’
Het is een oproep over de partijgrenzen heen aan alle gematigde politieke leiders in Vlaanderen om het debat niet langer enkel nog te laten gaan over migratie of identiteit, maar het open te breken naar andere problemen waar de Vlamingen ook van wakker liggen. De redelijkheid moet dringend terugkeren in het politieke debat, tegen alle geroep en geschreeuw van sommigen in de Wetstraat in.

Veel leesgenot en vooral gelukkig nieuwjaar!

Peter Van Rompuy
Vlaams volksvertegenwoordiger
Auteur Democratie zkt Vertrouwen (Lannoo)

Mijn nieuwjaarsessay kan u ook hier downloaden.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer