De Vlaamse industrie mag niet wegglijden tot een Europese Rust Belt

‘Men beseft pas wat men heeft op het ogenblik dat het er niet meer is.’ Als we niet opletten, geldt dit gezegde ooit ook voor de industrie in Vlaanderen. Deze week werd bekend dat de toekomst van één van onze enige twee resterende autofabrieken – Audi Brussel – op het spel staat. Gisteren bleek dat de belangrijkste investering in de vergroening van onze staalindustrie bij ArcelorMittal mogelijk verhuist naar Noord-Frankrijk. Ook de bouw van een batterij-fabriek door het Belgische Umicore dreigt die richting op te gaan. Het voorbije jaar werden in Vlaanderen nooit minder nieuwe vergunningen aangevraagd. De Belgische industrie – de facto grotendeels de Vlaamse – kende vorig jaar de grootste terugval in heel de EU. Het valt niet meer te ontkennen, de desindustrialisatie van Vlaanderen vormt een reële bedreiging. De Vlaamse industrie mag het komende decennium niet wegglijden zoals de ‘rust belt’ in de VS of de industriebekkens in het Manchester of Luik van de vorige eeuw.

De politiek kan niet langer wegkijken. Er is geen plaats voor misplaatste zelfgenoegzaamheid waarbij we Vlaanderen enkel vergelijken met Wallonië, een van de zwakste industriële regio’s van Europa! Meer nog, in de jaren zestig bedroeg het verschil in economische groei tussen Vlaanderen en Wallonië nog 2% per jaar. De voorbije twee decennia was dit al gedaald tot minder dan 0,5% per jaar. De voorbije jaren werd de industrie in Vlaanderen vanuit bepaalde hoek al te makkelijk weggezet als ‘vervuilers’. Nochtans zal de vergroening van onze economie enkel lukken samen met – en niet zonder – de industrie. De ecologisten evenals de Waalse socialisten pleiten tegenwoordig zelfs voor “nulgroei”! En van de extremen moeten we al helemaal geen heil verwachten. Vlaams Belang stelde voor om Audi Brussel te redden door in te zetten op een nieuw model … op fossiele brandstof.

Er is nood aan een echte sense of urgency, zowel in Vlaanderen, België als Europa. Op het vlak van loon- en energiekosten is ons land niet langer competitief. De loonnorm moet daarom onverkort behouden blijven. Om de energieprijzen te drukken, is ook een verdere verlenging van (minstens) twee kerncentrales nodig. En het Belgisch voorzitterschap van de EU moet aangewend worden om de oneerlijke subsidierace tussen Europese lidstaten onderling aan te kaarten.

De Europese industrie is in een perfecte storm beland. Door de afkoppeling van Russisch gas liggen de energiekosten hier vier keer hoger dan in de VS. Daarenboven pompen de Amerikanen honderden miljarden dollar in groene investeringen. Vorig jaar zei premier De Croo nog dat hij ‘enkel blij’ kon zijn met de Amerikaanse IRA-act. Een jaar later is er vooral reden tot grote bezorgdheid! Tegelijkertijd tracht China haar slabbakkende economie aan de praat te houden met massale staatssteun voor o.a. elektrische wagens. Die overproductie wordt nu geëxporteerd naar Europa aan dumpingprijzen. En indien Trump herkozen zou raken dan komt daar mogelijk nog een handelsoorlog met de VS bovenop.

In de jaren zestig was Vlaanderen de toegangspoort tot de nieuwe Europese Economische Gemeenschap. De welvaart stroomde de haven van Antwerpen binnen. In die periode werd Vlaanderen welvarender dan het zuiden van het land. Een tweede heropleving van de Vlaamse industrie kwam er in de jaren tachtig met Flanders Technology. Wie ingenieur of mechanieker wou worden, kon rekenen op een goedbetaalde job en maatschappelijke status. Toen werd de basis gelegd voor de hedendaagse clusters rond nano-tech in Leuven en bio-tech in Gent.

Vandaag heeft Vlaanderen dringend nood aan een derde industriële renaissance. De internationale hoofdkwartieren gaan echt niet wachten op het confederalisme om hun investeringsbeslissing te nemen. De komende weken ontrolt zich een nieuw Flanders Technology. Hopelijk gaat niet alle aandacht naar Obama, maar wel naar hoe we de Vlamingen warm maken voor een job in de duurzame industrie van morgen. Daarnaast is op Europees vlak een Industrial Deal nodig om terug met gelijke wapens te strijden tegen China en de VS. Ook deze keer zal de heropleving van de Vlaamse industrie Europees zijn, of ze zal niet zijn!

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer