De terugkeer van nabijheid

Waarom lokaal bestuur belangrijker wordt dan ooit …

Uw huis en uw buurt zijn al de belangrijkste plekken in uw leven. Dat is nog maar het begin. De volgende jaren worden ze nog véél belangrijker!

6 onomkeerbare evoluties zullen er voor zorgen dat de kwaliteit van uw huis en nabije buurt meer dan ooit uw levenskwaliteit zullen domineren:

1. Het fileprobleem maakt ons minder mobiel. De locatie van uw woonst – nabijheid van een mobiliteits-knooppunt (trein, bus, …) – wordt daarom steeds bepalender voor uw alghele mobiliteit (en bepaalt dus ook de plaats waar u wil werken, bezoek aan verafgelegen familie, vrienden)

2. Door de prijs stijgende prijs van olie worden alle verplaatsingen duurder, en dus wordt de nabijheid van kinderopvang, onderwijs, gezondheidszorg, familie en vrienden steeds belangrijker.

3. Door deze toenemende immobiliteit, en door de technologische evoluties zal telewerken voor steeds meer werknemers en -gevers aantrekkelijk worden. Zo wordt de (kwaliteit van de) woning nog belangrijker, evenals de sociale relaties in het gezin en de buurt.

4. Om de uitputting van olie en gas als energiebronnen op de lange termijn op te vangen, en het klimaat te redden, zullen we steeds meer lokaal energie produceren door zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling, … Ons huis wordt een kleine energiecentrale … die we onderling met elkaar verbinden via een ‘slim netwerk’.

5. Door de sociale media zal elke burger steeds meer inspraak eisen over de eigen wijk.

6. De kredietcrisis leert wat er gebeurt als de band tussen spaargeld en investeringsproject wordt doorgeknipt. Mensen willen nog steeds hun spaargeld mobiliseren voor de samenleving, maar dan voor projecten waar ze een rechtstreeks band mee hebben zoals voor familie (zorgcentra, scholen) of de buurt (culturele, …), kijk maar naar het groeiend succes van bijvoorbeeld crowdfunding.

Kortom, in een globaliserende wereld is nabijheid de toekomst!
Daarom wordt de keuze voor het lokaal bestuur belangrijker dan ooit …

Think global, act local. Mijn voorstellen voor Leuven vindt u hier, samengevat in 1 beeld.

Heeft u concrete ideeën hoe we deze uitdagingen best aanpakken in Leuven of elders … shoot!

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer