Brusselse spanningszones

Zijn bepaalde wijken in Brussel no-gozones voor de politiediensten? Ik stelde deze parlementaire vraag al in april en kreeg van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) als antwoord dat er strikt genomen geen no-gozones zijn. ‘Er zijn plaatsen waar de bevolking terughoudender is ten aanzien van de politie en soms ronduit vijandig, maar de patrouilles blijven circuleren en de wijkagenten blijven hun werk doen. Het is wel zo dat tijdens interventies bijkomende voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat de interventie te vroeg moet stoppen door de reactie van de inwoners. Men kan spreken van wijken met sterke spanningen in plaats van echte no-gozones. Het Lemmensplein in Anderlecht is een spanningszone, maar geen no-gozone.

Het antwoord geeft aan dat in bepaalde wijken in meerdere Brusselse gemeenten – niet beperkt tot Molenbeek – zelfs plichtsgetrouwe politieagenten niet uit de wagen kunnen stappen zonder eerst versterking te moeten oproepen. Dat geeft aanleiding tot een gevoel van straffeloosheid. We mogen niet aanvaarden dat in bepaalde buurten de wet minder streng afgedwongen kan worden dan elders. Anders groeien zulke spanningszones uit tot zwarte gaten in de rechtsstaat die criminelen en terroristen aanzuigen, ook uit het buitenland. Al sinds de aanslagen in Madrid in 2004 wordt bij terroristische aanslagen met de regelmaat van de klok een link vastgesteld met deze Brusselse buurten. Het bestaan van dergelijke spanningszones ondermijnt de inspanningen elders in het land – en in Europa – om de veiligheid van de burgers te garanderen. Het net van de veiligheidsdiensten kan enkel werken als er geen gaten in zijn.

De ogen van de wereld zijn nu op Molenbeek gericht. Maar laten we in de eerste plaats beginnen met het herstel van de rechtsorde in die spanningszones. Daarbij verdienen de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en de politie alle beschikbare steun. Er moet een nultolerantie worden afgedwongen. Dat kan enkel als de politiek, de politie, het gerecht en de lokale bevolking de krachten bundelen. En fuseer de Brusselse politiezones. Verbied de verkoop van anonieme prepaid gsm-kaarten. En responsabiliseer de lokale burgerverenigingen. Ook zij zijn het slachtoffer van deze criminaliteit. Er valt geen tijd meer te verliezen. Nu is het moment.

Op 17 november 2015 verschenen in de De Tijd.

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer