Brexit debat Vlaams Parlement

De Brexit is een wake up call.

Blijkbaar zit de onvrede nog dieper dan velen hadden verwacht.

Onzekerheid over het verdwijnen van jobs voor de middenklasse.

Onrust over de multiculturele samenleving.

De Brexit is een wake up call voor Europa.

Steeds meer burgers aanzien Europa als deel van het probleem

Terwijl het een onmisbaar deel van de oplossing is.

De Britse jongeren stemden wél massaal voor Europa,

ook al hebben zij zelf nooit oorlog meegemaakt!

Wel moet de Europese Unie op de Brexit reageren door meer daadkracht te tonen

Niet door een zoveelste hervorming van de eigen instellingen

wel door oplossingen te bieden voor de concrete bezorgdheden van de mensen:

De fiscale achterpoortjes sluiten.

Een eigen Europese grensbewaking oprichten.

De klimaatopwarming tegengaan.

De Europese Unie moet de voordelen van de globalisering rechtvaardiger verdelen

en de ongewenste excessen ervan onder controle krijgen.

De gevolgen van de Brexit zijn dan weer een wake up call voor de eurosceptici.

De Brexit doet het prille economische herstel teniet

De Vlaamse exporteurs die getroffen worden,

moeten we ondersteunen in hun zoektocht naar nieuwe afzetmarkten

Maar de Brexit gaat over véél meer dan economie

De Europese Unie is – en blijft – onze enige garantie op vrede en stabiliteit

Uiteindelijk zal de Europese Unie ook dit te boven komen

De EU dreigt niet uiteen te vallen, maar het Verenigd Koninkrijk wel.

Want de Schotten en Noord-Ieren zien hun toekomst wél nog in de EU.

De Brexit is bovenal een wake up call voor de Britse politiek

Het is hun eigen beleid dat geleid heeft tot al die laagbetaalde mini-jobs

Die kwamen er niet onder druk van Brussel,

want de UK behoort niet tot de Eurozone

De Britten kunnen nu geen voorkeursbehandeling verwachten

Maar Europa zal ook niet rancuneus reageren.

De beurscrash kost de Britten een veelvoud van wat ze jaarlijks aan de EU betalen

Jammer genoeg zullen zij die Leave stemden nu het hardst worden getroffen

Nochtans is dit niet de schuld van de Britse burgers.

Dit is de schuld van hun eigen nationale leiders die hen bedrogen en belogen hebben.

Ze zijn bedrogen, nu blijkt dat er zelfs geen plan voor na de brexit bestaat.

Ze zijn belogen, nu brexit-parlementairen hun verkiezingsbeloftes 1 voor 1 intrekken.

Geen ‘350 mio extra voor de sociale zekerheid’.

Zelfs ‘niet minder migratie’, dat zeggen de leiders van de Brexit-campagne nu zelf

Drie Britse politici dragen de schuld voor dit nooit geziene volksbedrog,

en één man in het bijzonder: David Cameron, de ‘eurorealist’.

Als hij niet had toegegeven aan het populisme van de eurosceptici,

dan had dit referendum zelfs nooit plaatsgevonden.

De tweede is Boris Johnson.

Terwijl de Britse economie in elkaar zakt,

heeft hij geen plan en ‘geen haast’.

De derde is de socialist Jeremy Corbyn.

Hij wil zelfs niet zeggen welke stem hij nu juist heeft uitgebracht!

Als politici niet meer bereid zijn de weldaden van Europa te verdedigen,

dan mogen we niet verbaasd zijn dat de burgers het ook niet meer weten.

De Brexit is een wake up call voor alle democraten

Het referendum begon als een feest van de democratie

en eindigde als een boulevard van gebroken beloftes

Zulke vitale keuzes kan je niet samenvatten in een simpele ja-nee vraag

Of met een simpele 50+1 meerderheid

Inspraak zonder inzicht

leidt tot uitspraken zonder uitzicht.

Dat is de fout van de Britse tabloids

Gelukkig beschikken we in ons land nog altijd over een veel betere pers!

Het is vooral de fout van de leugenachtige campagne.

De Leave-campaign was bijwijlen zelfs ronduit haatdragend,

in het bijzonder naar al wie niet Brits zou zijn.

Leave!

Die boodschap is niet enkel gericht tegen Europa.

Het is letterlijk wat Polen, Fransen en onze landgenoten dezer dagen te horen krijgen

op straat in Manchester of Leeds.

De Brexit is een wake up call voor alle politici.

We moeten nog beter naar de burger luisteren

maar dat betekent iets heel anders dan klakkeloos zeggen wat elkeen wil horen

mensen willen dat de politiek hun bezorgdheden ernstig neemt

en daar daden tegenover stelt

de echte kloof die we als politici moeten dichten

is die tussen woord en daad

holle verklaringen over ‘Independence Day’ horen thuis in films

niet in de politiek

de politiek moet het leven van de mensen beetje bij beetje beter maken

dan pas zal het vertrouwen echt terugkeren

De conclusie van dit referendum is niet dat Europa geen toekomst zou hebben

Het probleem is dat te weinig europa-gezinden ook hun stem zijn gaan uitbrengen

Laat de Brexit dan ook een wake up call zijn voor alle gematigde krachten

als we willen voorkomen dat we nog in de minderheid worden gesteld

moet de stille meerderheid haar stem veel luider laten klinken

De Brexit is een historisch kantelpunt

Dat is zeker

Wat niet zeker is

is de richting die het nu zal uitgaan

Sommigen vrezen dat de Brexit  zal overwaaien naar andere Europese landen

De feiten spreken hen tegen

In geen enkel Europees land leeft nu appetijt om in een eigen brexit of grexit te sukkelen

bij de eerste verkiezingen sinds de Brexit

die dit weekend plaatsvonden in Spanje

behaalden de gematigde partijen een onverwacht grote overwinning

Ook na de aanslagen in Orlando

vreesden velen dat dit de definitieve doorbraak zou inluiden van de populist Trump

Gisteren stond hij in de peilingen al meer dan 12% … achter!

De Brexit hoeft niet de doorbraak te betekenen van het populisme in Europa

het kan ook het begin inluiden van hun neergang.

dat hangt van ons zelf af

De Europese waarden die ons verbinden:

verantwoordelijkheid en solidariteit,

vrijheid en verdraagzaamheid

moeten we met volle overtuiging verdedigen

het heeft geen enkele zin de populisten een beetje gelijk te geven

we moeten er loodrecht tegenin gaan

De Britse jongeren geven ons moed

Europa heeft wel degelijk een toekomst

Europa is en blijft onze toekomst!

Ik dank u

Peter Van Rompuy

Tussenkomst debat plenair vlaams parlement 29 juni 2016

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer