Begrotingsboomerang

Doordat de PS de begrotingsbesprekingen over de lokale verkiezingen tilde, moest het budget voor 2013 wel haastwerk worden. Het gevolg is dat de EU vandaag vaststelt dat het tekort in 2013 geen 2.15%, maar wel 3% zal bedragen. België is nu plots verplicht om tegen mei al bijkomende maatregelen te nemen (ten belope van 3 mia euro). Weg is de hoop op wat ‘versoepeling’ dankzij een mogelijke economische heropleving aan het einde van het jaar. De tactiek van de PS om de begroting uit te stellen keert als een boomerang terug

Nu de kans op ‘versoepeling’ dankzij meer groei verkeken is, wil de PS de doelstelling van de EU zelf versoepelen … Hét argument is dat België zich dreigt ‘kapot te saneren’ en ‘de economie te wurgen’.

Dat argument geldt voor landen die voor gigantische inspanningen staan zoals Griekenland, Portugal en Spanje, maar niet voor België. Meer nog, het loslaten van de EU begrotingsdoelstellingen zou pas wegen op de economie. Niet alleen stijgt de rente, maar ook de spaarquote. Bij een oplopende begrotingstekort beginnen burgers (nog) meer te sparen om te anticiperen toekomstige belastingverhogingen (Ricardiaans evenwicht). En als de consumenten minder uitgeven, is er minder economische groei … Om nog maar te zwijgen van het feit dat in een open economie als België voor elke euro die we in de economie pompen, een euro naar het buitenland vloeit …

Voor het vertrouwen is het dus best dat we de begroting tegen mei opnieuw in lijn brengen met de Europese doelstellingen. Het feit dat de Europese Commissie van oordeel is dat België onvoldoende ‘structurele’ inspanningen levert (itt Frankrijk), helpt niet om een versoepeling van de begrotingsdoelstelling te krijgen. De hervormingstrein die deze regering bij haar aantreden in gang trok mag nu niet stilvallen.

De begroting is de hoeksteen van het herwonnen vertrouwen in ons land, haar economie en deze regering. Dat prille vertrouwen mogen we nu niet prijsgeven!

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer