Barça-generatie

Beste Louis, jongeren zijn niet lui. U verwijt ons in Spanje en België ‘te protesteren tijdens de week, om vervolgens met het vliegtuig naar ik-weet-niet-waar op weekend te trekken’. Maar u vergeet dat al sinds 1950 de jaarlijkse gemiddelde arbeidsduur met bijna een derde daalde. En de effectieve pensioenleeftijd zakte met 7 jaar. En dat terwijl de levensverwachting met meer dan 10 jaar steeg. Voor jongeren die het vooruitzicht hebben vele jaren langer te werken, klinkt het verwijt ‘lui’ te zijn, wel erg hol …

Tweetstraat 16

Wij zijn ontgoocheld, omdat het positieve niet op uw radar verschijnt. Ik begrijp waarom. Ik googlede even ‘Louis Tobback’. Geen website. Geen blog. Geen twitter. Geen facebook. Voor u oordeelt, leer ons eerst ook kennen op nieuwe ontmoetingsplaatsen, op het wereldwijde web. Protesteren doen we niet alleen in de straten van Leuven of voor de poorten van de Wetstraat 16, maar ook in de Tweetstraat 16, waar onze stem krachtiger klinkt dan ooit.

Mei ’11 is geen nieuw mei ’68

Wij zijn fier dat wij alvast niet dwepen met het starre ideologieën, zoals het marxisme van mei ’68. Neen, wij inspireren elkaar op nieuwe fora zoals TEDx, al van gehoord?

Mei ’68 speelde zich af tijdens de ‘golden sixties’. Het 15-M protest van de Spaanse jongeren is daarentegen geboren uit de woede over een jeugdwerkloosheid van maar liefst 45%. En toch sneert u dat jongeren het vandaag ‘te goed’ hebben …

15-M ontstond dankzij de sociale media, op facebook en twitter. In tegenstelling tot mei ’68 draait de huidige beweging niet om de ontvoogding van het individu, maar wel om wat we kunnen bereiken als we samen de krachten bundelen. Yes, WE can …

Mei ’68 eiste meer keuzevrijheid voor het individu. Die mentaliteit van ‘als het kan, mag het’ is een halve eeuw later wat complexer geworden in een leefwereld waar alles ook daadwerkelijk kan. 15-M gaat niet over keuzevrijheid, maar over keuzemoeheid. Het aanbod aan producten, activiteiten, informatie en culturen is zo exponentieel gestegen dat het soms allemaal wat te veel dreigt te worden. Misschien riepen de Spaanse Indignatos daarom op om niet te gaan stemmen. Ook al eist op hetzelfde ogenblik de Arabisch jeugd het recht op om te mogen stemmen!

15-M is geen nieuw mei ’68. Wij scanderen niet dat je ‘niemand mag vertrouwen die ouder is dan 30’. Wij blazen alvast de solidariteit tussen generaties niet op. Maar 15-M zal even diepgaand zijn als mei ’68.

Waar staan jongeren vandaag voor?

Barça-generatie

Wij zijn de ‘barça-generatie’. Barcelona is nu de meest succesvolle voetbalploeg sinds vele generaties. Barça staat niet voor ruwe ‘powerplay’, maar wel voor fair play. Eerlijkheid en authenticiteit zijn voor ons superbelangrijk. Het internet is zo transparant dat oneerlijkheid razendsnel doorprikt wordt. Het loont terug om fair te zijn.

De spelers van Barça hebben ook geen sterallures. Hun spel staat of valt niet met de allerindividueelste flits van de allerindividueelste vedette. Neen, voor Barça is het collectieve passingspel heilig.

De supervedette is dood. Leve de pass!

Ook in onze leefwereld winnen de rechtstreekse contacten tussen mensen terug aan kracht, en niet alleen in de sociale media. Kijk maar naar het verpletterend succes van een tv-programma zoals Fata Morgana.

Het bestuur van Barça wordt niet gedomineerd door één steenrijke oligarch, maar wel door honderden vertegenwoordigers van fanclubs. De tijd dat een klein groepje aan de top haast ongestoord de hele samenleving kon sturen behoort tot het verleden, met dank aan de transparantie van het internet. Onze doelstelling is niet langer om de ‘king of the mountain’ te worden, maar wel de ‘center of the circle’.

Barça-economie

Bij Barça moet zelfs de keeper mee voetballen. Ook wij proberen om de creativiteit van iedereen te ontketenen, want dat is de beste garantie op een innovatieve economie. Wij werken aan een Barça-economie waar frisse ideeën alle kansen krijgen, net zoals bij de kweekvijver van Barça – La Masia – waar jong talent geduldig alle kansen krijgt om door te groeien.

Barça-spelers worden minder snel moe dan de tegenstander. De bal doet het werk. Zo ook proberen wij energie te sparen door door intelligente netwerken (smart grid) op te zetten. Zo putten we de natuurlijke rijkdommen van de aarde niet uit. Maar we willen ook de menselijke energie  niet uitputten. Burn-outs, stress en depressies proberen we te voorkomen door een beter evenwicht tussen arbeid en gezin … enkel zo kunnen we echt langer werken. Want lang en hard werken is ook voor ons geen straf, zolang we in de zin ervan geloven.

Barça-waarden

Los Galacticos van Real Madrid spreken ons niet aan. Je kan een ploeg niet bijeen ‘kopen’, zelfs niet met intergalactische fortuinen. Jongeren zijn vandaag niet zozeer uit op vette bonussen, maar veeleer op job- en (levens)kwaliteit. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor wie het moeilijk heeft. Denk maar aan spontane inzamelacties rond Music for Life of voor Haïti. We doen niet aan ‘steekvlam-activisme’. De redding van het klimaat is voor ons een werk van lange adem. We planten bomen, in de hoop dat de generaties na ons van hun schaduw kunnen genieten …

Engageer u!

Wij zijn verheugd dat het lidmaatschap van non-profit verenigingen zoals Greenpeace exponentieel groeit. Ook het verenigings -en buurtleven beleven een revival. En ja Louis, ook ik ben ontgoocheld dat dit groeiend maatschappelijk engagement zich niet vertaald in politiek engagement. Maar vandaag ‘stemmen’ jongeren ook door producten te consumeren die bestaan uit duurzame materialen, of door te werken voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord in de samenleving staan … In de luwte bouwen we zo aan een samenleving waar we in geloven. Voor die toekomst willen we wél de mouwen opstropen!

Beste Louis, koop een Ipad. Blog. Facebook. Tweet. Met uw snedige oneliners – liefst korter dan 140 tekens – zal u op twitter populairder zijn dan ooit … vooral bij jongeren!

3 reacties On Barça-generatie

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer