175 miljoen euro in 2020 voor project ‘werken aan de ring’

Dit jaar wordt er meer dan 175 miljoen euro in het algemene project ‘werken aan de ring’ geïnvesteerd. Er wordt eerst en vooral fors geïnvesteerd in fietssnelwegen, mobipunten en het openbaar vervoer. Vervolgens zullen de effectieve werken een de Ring van start gaan. Dat blijkt uit een aantal schriftelijke vragen van Vlaams Fractievoorzitter Peter Van Rompuy (CD&V) aan Vlaams Minister voor mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD)

De werken aan de Ring werden in het Vlaamse regeerakkoord opgenomen als één van de belangrijkste mobiliteitsprojecten van deze legislatuur. De globale infrastructuur van de Ring is verouderd, onveilig en unimodaal en daar wil de huidige regering absoluut verandering in brengen. Bovendien spreekt de Vlaamse Regering in het regeerakkoord van een duidelijke ambitieuze ‘modal shift’ waarbij het gebruik van duurzame modi (voet, per step, per fiets, deelsystemen, collectief vervoer,…) in kader van woon-werk en woon-schoolverkeer toeneemt tot 40%. In Antwerpen, Gent en de Vlaamse rand streeft men zelf naar een 50%-50% verhouding.

In het geïntegreerd investeringsplan van Minister Peeters werd voor 2020 een totaalbudget voorzien van 175.352.000 euro in kader van de algemene werken aan de Ring. Hiervan gaat 45.498.00 euro naar fietsinfrastructuur, 10.430.000 euro naar het openbaar vervoer en 114.649.000 naar gemotoriseerd verkeer. Daarnaast worden er ook middelen vrijgemaakt voor de verdere ontwikkeling van de zogenaamde mobipunten, duidelijke herkenbare plekken met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden die op elkaar afgestemd worden en waarbij bij voorkeur ook extra diensten terug te vinden zijn.

Wat betreft de effectieve werken aan de Ring zelf is het wachten tot 2024, de nodige voorbereidingen (studies, onteigeningen, vergunningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, e.d.) worden uiteraard al  getroffen. Concreet zal er in 2021 wel al gestart worden met de werken aan het viaduct van Vilvoorde, de knooppunten aan de A201, de op-en afrit Vilvoorde-Koningslo en de herinrichting van de Hennealaan te Zaventem.

Ik ben erg tevreden dat er conform het STOP-principe eerst werk gemaakt wordt van infrastructuur voor fietsers en het openbaar vervoer, maar dat wil niet zeggen dat de werken aan de Ring, met oog op o.a. verkeersveiligheid en een betere doorstroming niet dringend aangevat moeten worden. Daarnaast is er nood aan een structurele samenwerking met het Brussels-Hoofdstedelijk-Gewest om de ambitieuze modelshift te kunnen doorvoeren. Fietssnelwegen stoppen namelijk niet aan de grens van Vlaanderen. Reeds vorige legislatuur werd er een draft gemaakt van een mogelijk Memorandum tussen de twee gewesten, maar dat is jammer genoeg nooit afgeklopt. Ik maan Minister Peeters en Minister Van Den Brandt (Mobiliteitsminister in Brussel) aan om hier werk van te maken.” Aldus Peter Van Rompuy

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer