?Geen gezuiverd afvalwater voor 152.070 aangesloten Vlamingen

Voldoende zuiveringscapaciteit voor toekomstige aansluitingen is broodnodig. Daarnaast moeten de huidige aansluitingen minstens resulteren in gezuiverd afvalwater. Op dit moment is de kloof tussen de rioleringsgraad en de zuiveringsgraad in Vlaanderen duidelijk te groot Ik dring er bij de Minister op aan te garanderen dat de (lokale) inspanningen om te investeren in rioleringen ook effectief lonen. Enkel zo worden werkende waterzuiveringsinstallaties ten gronde benut en zetten we stappen vooruit om de Europese doelstellingen op het vlak van waterzuivering te halen.

Lees meer @Het Nieuwsblad: https://ap.lc/wKS1i

Laat een reactie achter:

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.

Site Footer